Naši počeci su se zasnivali na snu da učinimo proizvode boljim od onih koji su bili raspoloživi na tržištu i bili smo motivisani kvalitetom. Ostvarili smo uspjeh, ne na bilo koji način, nego podžani našom pažnjom i sastojcima najvišeg kvaliteta, kao i ljudima koji su strastveni u vezi deserta. Naši proizvodi su stvoreni da donesu zadovoljstvo ljudima koji ih probaju.