Najpoznatiji proizvođač šibica u regiji, sa dugogodišnjom tradicijom.