Fabrika za kvasec i alkohol A.D. proizvodi kvasac i alkoholna pića i dodatke za pekarsku industriju. Kompanija se nalazi u Bitoli, Makedonija.