Eurosirel je italijanska kompanija, među vodećim Evropskim proizvođačima medicinskih i proizvoda za prvu pomoć. Pažnja za zahtjevima klijenata u domenu usluge i konstantno ažuriranje sertifikata za proizvode i proizvodni proces po EC strandardima – to predstavlja dodatnu vrijednost Eurosirel kvalitetu, potpuno proizvedenom u Italiji. Eurosirel ima široku, modernu i inovativnu liniju proizvoda.