Firefly® je lider u dječijoj oralnoj higijeni i donosi „Good. Clean. Fun.“ da animiraju djecu i stvore im zdrave navike koje će da im potraju doživotno, dok istovremeno pomaže u smanjenju nereda. Koristeći živahne boje, trepteća svjetla i najpopularnije likove, Firefly® pomaže da se vrijeme pranja zuba pretvori u zabavno iskustvo, kako za djecu, tako i za roditelje.